2022-11-18
Wycieczka do Nadleśnictwa w Opolu

W dniu 24.11.2022 planowany jest wyjazd do Nadleśnictwa w Opolu.

Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w Izbie leśnej i sali dydaktycznej.

Koszty wyjazdu będą pokryte z konta Rady Rodziców. Powrót około godziny 13.00